Ngành thủy sản với thách thức tuyển dụng lao động mới

Ngành thủy sản với thách thức tuyển dụng lao động mới
Chế biến cá tra xuất khẩu ở An Giang

Nhiều doanh nghiệp thủy sản lo ngại sẽ khó thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội cho công nhân theo quy định mới bởi lao động trong lĩnh vực này thường không ổn định.

Cùng với việc tăng lương tối thiếu vùng, bắt đầu 01/01/2018, các nhà tuyển dụng lao động từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quy định mới này nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi cho người lao động tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp, điều này đang là thách thức lớn vì có rất nhiều khó khăn đặt ra. 

VTV.VN
Đăng ngày: 08/01/2018