Vĩnh Châu: Ngành thủy sản khởi sắc

Vĩnh Châu: Ngành thủy sản khởi sắc
Vĩnh Châu hướng đến mô hình nuôi tôm an toàn và nuôi sạch

Khép lại năm 2017, phát triển kinh tế của thị xã Vĩnh Châu có nhiều chuyển biến tích cực. Dấu ấn đậm nét nhất là thắng lợi của Ngành Thủy sản và những bước tiến quan trọng trong thu hút đầu tư.

Kết thúc vụ nuôi năm 2017, thị xã Vĩnh Châu có 31.519 ha nuôi thủy sản, tổng sản lượng cả năm đạt 77.416 tấn. Diện tích và sản lượng đều vượt chỉ tiêu đề ra. Trong cơ cấu kinh tế của thị xã, ở khu  vực 1, thủy sản chiếm tỉ trọng trên 80%. Chính nhờ thủy sản khởi sắc mà kinh tế của Vĩnh Châu có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Dương Hoàng Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Đông, cho biết: “Giá tôm nuôi năm nay tăng hơn năm 2016 từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/kg, hộ nuôi tôm được mùa nên bà con rất phấn khởi. Từ đó nâng cao ý thức cho người nuôi tôm là tuân thủ lịch thời vụ đã khuyến cáo, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào nuôi tôm theo hướng an toàn và nuôi sạch”.

Thắng lợi ở vụ nuôi năm 2017 đã góp phần nâng cao đời sống người dân. Phấn khởi nhất trong tổng số hộ thả nuôi thủy sản là số hộ bị lỗ vốn chỉ khoảng 3%. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đạt 203 triệu đồng, tăng gần 50 triệu đồng so với năm 2016. 

Với những kết quả phấn khởi trong năm qua, năm 2018, Vĩnh Châu tiếp tục phát triển Ngành Thủy sản theo hướng bền vững.

THST
Đăng ngày: 12/01/2018