Xuất khẩu thủy sản tháng 11/2017 tăng trưởng chậm lại

Xuất khẩu thủy sản tháng 11/2017 tăng trưởng chậm lại
Ảnh minh họa: Internet

XK thủy sản của Việt Nam trong tháng 11/2017 tiếp tục tăng trưởng 11%, ước đạt 733 triệu USD. Tính đến hết tháng 11/2017, tổng giá trị XK thủy sản của cả nước ước đạt trên 7,6 tỷ USD , tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo XK thủy sản cả năm 2017 sẽ cán đích với khoảng 8,3 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2016.

Trong tháng 11, XK các sản phẩm chủ lực bắt đầu tăng chậm lại hoặc giảm. Trong đó, XK tôm sau khi tăng 25% trong tháng 10 với 421 triệu USD, đã giảm xuống còn 340 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. XK cá tra vẫn ổn định mức tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. XK cá ngừ vẫn tăng mạnh 16% so với cùng kỳ và duy trì ổn định ở mức trên 53 triệu USD như 2 tháng trước. Trong khi đó, XK mực bạch tuộc và các mặt hàng hải sản khác hoặc tăng trưởng ít hơn so với tháng trước hoặc có xu hướng sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. XK cá biển sau khi tăng 22% trong tháng 10 đã tăng chậm lại với 13% trong tháng 11, XK mực, bạch tuộc đã giảm 7,6% sau khi tăng 44% trong tháng 10.

XK tôm tính đến hết tháng 11 ước đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tôm chân trắng ước đạt 2,3 tỷ USD, tăng 28%, tôm sú ước đạt 802 triệu USD, giảm 5,5%. Dự báo XK tôm cả năm 2017 sẽ đạt khoảng 3,8 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2016, trong đó tôm chân trắng khoảng 2,5 tỷ USD, tôm sú đạt khoảng 874 triệu USD.

XK cá tra trong 11 tháng qua đạt 1,6 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo sẽ cán đích với gần 1,8 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2016.

XK cá ngừ tính đến hết tháng 11 đạt 541 triệu USD, tăng 19% và dự báo sẽ đạt gần 600 triệu USD trong cả năm 2017, tăng 18%. XK mực, bạch tuộc đã đạt tới 565 triệu USD, tăng 48%, dự báo sẽ cán đích với trên 600 triệu USD, tăng 37% so với năm 2016.

XK sang các thị trường chủ lực cũng có xu hướng tăng chậm lại hoặc giảm nhẹ. Trong đó, XK sang EU có dấu hiệu chững lại rất rõ rệt: sau khi tăng mạnh gần 38% trong tháng 10, đã hạ mức tăng xuống còn 28% trong tháng 11. XK sang Mỹ và Nhật Bản giảm lần lượt là 1,3% và 6,4% trong tháng 10. Trong khi XK sang các thị trường khác như Trung Quốc, ASEAN, Hàn Quốc cũng tăng trưởng thấp hơn so với tháng trước. Dự báo XK sang EU sẽ tiếp tục giảm tăng trưởng trong tháng 12 và những tháng tới sau khi EU phạt thẻ vàng IUU cảnh báo đối với thủy sản khai thác của Việt Nam. 

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, T1-11/2017 (triệu USD)

Sản phẩm

T11/2017

% tăng, giảm

T1-11/2017

% tăng, giảm

Thị trường

T11/2017

% tăng, giảm

T1-11/2017

% tăng, giảm

Tôm các loại

340,316

+16,8

3.494,022

+21,6

EU

145,068

+27,8

1.360,965

+21,6

trong đó: Tôm chân trắng

236,366

+25,8

2.288,800

+27,9

Mỹ

116,294

-1,3

1.303,584

-2,4

                 - Tôm sú

67,378

-12,7

801,790

-5,5

Nhật Bản

103,216

-6,4

1.175,509

+20,1

Cá tra

155,252

+3,0

1.622,461

+5,4

TQ và HK

104,244

+39,4

1.164,067

+52,8

Cá ngừ

53,644

+15,9

541,126

+18,7

Hàn Quốc

76,886

+28,5

705,771

+27,9

trong đó: Cá ngừ mã HS 16

28,168

+11,8

248,844

+23,7

ASEAN

53,592

-2,1

551,726

+14,6

Cá ngừ mã HS 03

25,474

+20,8

292,281

+14,9

Canada

15,290

-15,2

203,021

-45,2

Cá các loại khác

118,094

+13,3

1.202,064

+17,0

Australia

19,346

+4,4

164,813

-3,5

Nhuyễn thể

52,084

-7,2

657,576

+43,7

Brazil

7,252

+56,5

93,244

+63,5

trong đó:  Mực và bạch tuộc

45,952

-7,6

565,158

+47,8

Nga

13,852

+10,4

94,617

+3,6

Nhuyễn thể hai mảnh vỏ

6,080

-3,9

90,393

+23,5

Các TT khác

77,990

+2,7

805,995

+7,1

Cua, ghẹ & Giáp xác khác

13,642

+14,9

106,063

-9,8

TỔNG CỘNG

733,034

+11,0

7.623,314

+17,8

TỔNG CỘNG

733,034

+11,0

7.623,314

+17,8

 

 

VASEP
Đăng ngày: 07/12/2017