Mô hình nuôi cá - vịt đạt 300 - 350 triệu đồng/ha/năm

Nuôi cá nước ngọt kết hợp nuôi vịt.
Nuôi cá nước ngọt kết hợp nuôi vịt ở thôn Đạo Đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Cảnh Thu.

Những năm qua, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong có chủ trương đẩy mạnh phát triển phong trào nuôi cá nước ngọt với nhiều hình thức đa dạng, vừa chuyên canh nuôi cá, vừa kết hợp nuôi cá với vịt, sen và lợn. Mô hình nuôi cá kết hợp thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm giàu cho nông dân.

Ở xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong có chủ trương đẩy mạnh phát triển phong trào nuôi cá nước ngọt với nhiều hình thức đa dạng, vừa chuyên canh nuôi cá, vừa kết hợp nuôi cá với vịt, sen và lợn. Mô hình nuôi cá kết hợp thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm giàu cho nông dân.

Phát triển kinh tế từ nuôi cá nước ngọt ở xã Triệu Trung được Nhân dân khai thác và phát triển khoảng 20 năm nay. Hiện nay, toàn xã có gần 35 ha diện tích nuôi cá nước ngọt với các loại cá như trắm cỏ, gáy, mè, diêu hồng,... Tập trung chủ yếu ở các hợp tác xã Đạo Đầu, Thanh Lê. Hằng năm, hội nông dân xã phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi và phòng bệnh cho cá, giúp nâng cao sản lượng.

Bên cạnh phát triển diện tích chuyên cá, những năm gần đây, xã đã khuyến khích, vận động Nhân dân xây dựng mô hình cá - vịt, sen - cá, lợn - cá mang lại hiệu quả cao. Nhờ vậy, mỗi héc ta chuyên cá cho thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/năm; sen – cá, lợn - cá từ 250 - 300 triệu đồng/năm và cá - vịt từ 300 - 350 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Trung Phan Văn Phụng cho biết, thời gian tới, chủ trương của xã là kết hợp nuôi lợn - cá, cá - vịt và sen - cá, đặc biệt chú trọng mô hình cá - vịt đang mang lại hiệu quả rất khả quan và duy trì mô hình này một cách bền vững.  Bên cạnh đó xã sẽ chuyển đổi một số mô hình nuôi cá hiệu quả không cao sang tôm nước ngọt. Qua đó không chỉ góp phần khai thác tốt thế mạnh về diện tích ao hồ của địa phương mà còn mang lại hiệu quả thiết thực giúp người nông dân có thu nhập cao hơn.

Hồng Lĩnh - Cảnh Thu
Báo Quảng Trị
Đăng ngày: 17/06/2021

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc