Bacillus

Vai trò của nhóm vi khuẩn Bacillus  Spp.  trong quản lý môi trường ao nuôi thủy sản
Vai trò của nhóm vi khuẩn Bacillus Spp. trong quản lý môi trường ao nuôi thủy sản
Nuôi trồng thủy sản hiện đang là hoạt động sản xuất không thể thiếu nhằm thỏa mãn nhu cầu thực phẩm của con người. Tuy...
13 T.01
Vi khuẩn nội sinh Bacillus licheniformis giúp tăng cường miễn dịch trên cá trắm cỏ
Vi khuẩn nội sinh Bacillus licheniformis giúp tăng cường miễn dịch trên cá trắm cỏ
Các chất chống oxy hóa trong đường ruột cá trắm cỏ tăng đáng kể nếu có thêm Bacillus licheniformis từ bên ngoài.
24 T.11
7 tác dụng của Bacillus subtilis trong nuôi trồng thủy sản
7 tác dụng của Bacillus subtilis trong nuôi trồng thủy sản
Ứng dụng đa dạng của Bacillus subtilis trong nuôi trồng thủy sản.
12 T.10
Xử lý hiệu quả nước thải nuôi thủy sản bằng tập đoàn vi khuẩn
Xử lý hiệu quả nước thải nuôi thủy sản bằng tập đoàn vi khuẩn
Xử lý khí độc NH4+ và NO2 trong nước thải thủy sản nhờ tập đoàn vi khuẩn : Bacillus cereus, Bacillus amyloliquefaciens...
20 T.07
Ứng dụng men vi sinh để tăng tốc độ tăng trưởng cho cá rô phi
Ứng dụng men vi sinh để tăng tốc độ tăng trưởng cho cá rô phi
Kết hợp giữa Spirulina platensis và Bacillus amyloliquefaciens cho thấy những tác động tích cực rõ rệt lên các chỉ số...
01 T.07
Bacillus velezensis – Chủng vi sinh mới phân lập từ loài phổ biến ở Việt Nam
Bacillus velezensis – Chủng vi sinh mới phân lập từ loài phổ biến ở Việt Nam
Dòng Bacillus mới cải thiện chất lượng nước và ổn định sức khỏe vật nuôi.
11 T.06
Phân lập thành công lợi khuẩn Bacillus subtilis thuần khiết về mặt sinh học
Phân lập thành công lợi khuẩn Bacillus subtilis thuần khiết về mặt sinh học
Nhóm nhà nghiên cứu Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQG Hà Nội đã phân lập thành công chủng mới của vi khuẩn...
03 T.03
Streptomyces parvulus và Bacillus subtilis: Nguồn vi khuẩn trong ương tôm
Streptomyces parvulus và Bacillus subtilis: Nguồn vi khuẩn trong ương tôm
Nghiên cứu cho thấy vi khuẩn Bacillus subtilis và Streptomyces parvulus là 2 loài vi khuẩn tiềm năng nên được đưa vào...
19 T.01
Sử dụng Bacillus để ức chế vi khuẩn Vibrio Harveyi gây bệnh trên tôm nuôi
Sử dụng Bacillus để ức chế vi khuẩn Vibrio Harveyi gây bệnh trên tôm nuôi
Nghiên cứu tác dụng của Bacillus dạng đông khô và vi bọc đối với việc chống lại vi khuẩn V. harveyi gây bệnh trên tôm...
03 T.01
Bacillus polymyxa - nguồn Probiotics tiềm năng trong nuôi cá rô phi
Bacillus polymyxa - nguồn Probiotics tiềm năng trong nuôi cá rô phi
Probiotics được xem là sự bổ sung vi sinh sống nhằm phát huy tác dụng có lợi trên các cơ thể vật chủ cũng như cải thiện...
05 T.11
Dòng vi khuẩn ức chế virus gây bệnh đốm trắng trên tôm thẻ
Dòng vi khuẩn ức chế virus gây bệnh đốm trắng trên tôm thẻ
Theo một nghiên cứu mới đây của Sekar et al., 2019 đã tiến hành sàng lọc nghiên cứu ra dòng vi khuẩn Bacillus subtilis...
02 T.08