Phát hiện và phân biệt nhanh chóng CEV và KHV trên cá chép
17/01/2018
Phòng trị, bệnh do vi khuẩn ở cá nuôi lồng bè
01/01/2018
Sử dụng chất nhầy để phát hiện TiLV trên cá rô phi
28/12/2017
Hải Dương: 100% mẫu cá rô phi âm tính với TiLV
13/12/2017
Chủ động phòng, chống dịch bệnh mới trên cá rô phi
28/11/2017
Nguyên nhân cá nổi đầu và biện pháp phòng trừ
27/11/2017
Ức chế virus hoại tử thần kinh (VNN) trên cá bằng ribavirin
22/11/2017
Một bước tiến lớn trong giảm vi khuẩn Strep ở cá rô phi nuôi tại trang trại
16/11/2017