biofloc

Chuyên đề Biofloc: Những thông số cần giám sát
Chuyên đề Biofloc: Những thông số cần giám sát
Tóm lược ưu điểm và những thông số cần giám sát khi nuôi trồng thủy sản với công nghệ biofloc.
18 T.08
Chuyên đề Biofloc: Yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành flocs
Chuyên đề Biofloc: Yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành flocs
Công nghệ biofloc trong nuôi trồng thủy sản đang được nhân rộng và ứng dụng ở nhiều nơi. Do đó để đáp ứng yêu cầu cấp bá
16 T.08
Mối quan hệ giữa kích thước tôm thẻ và mức tiêu thụ Bioflocs
Mối quan hệ giữa kích thước tôm thẻ và mức tiêu thụ Bioflocs
Việc tiêu thụ các vi sinh vật sinh học (bioflocs) có quan hệ tích cực với kích thước tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, mức
26 T.07
So sánh 3 hệ thống ương tôm thẻ chân trắng
So sánh 3 hệ thống ương tôm thẻ chân trắng
Hệ thống ương trong nhà ngày càng trở nên phổ biến trong nuôi tôm thẻ chân trắng chất lượng cao. Các hệ thống này cung c
15 T.06
Ương tôm thẻ biofloc: Nên dùng tinh bột ngô hay mật rỉ đường?
Ương tôm thẻ biofloc: Nên dùng tinh bột ngô hay mật rỉ đường?
Ảnh hưởng của carbohydrate từ tinh bột ngô và mật rỉ đường trong ương tôm thẻ công nghệ biofloc.
26 T.05
Nuôi tôm theo công nghệ semi-biofloc
Nuôi tôm theo công nghệ semi-biofloc
Qua 3 lần thực hiện, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng từ Dự án “Nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 3 giai đoạn theo c
20 T.04
Kiểm soát amoni và nitrit khi ương tôm thẻ trong bioflocs
Kiểm soát amoni và nitrit khi ương tôm thẻ trong bioflocs
Chiến lược kiểm soát amoni và nitrit trong hệ thống ương tôm thẻ chân trắng bằng bioflocs.
08 T.04
Diatomite cải thiện tôm nuôi trong hệ thống biofloc nước lợ
Diatomite cải thiện tôm nuôi trong hệ thống biofloc nước lợ
Tác dụng của việc bổ sung Diatomite vào hệ thống biofloc nước lợ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh.
29 T.01
Tần suất bổ sung carbohydrate có quan trọng không?
Tần suất bổ sung carbohydrate có quan trọng không?
Ảnh hưởng của tần suất bổ sung carbohydrate trong nuôi tôm thẻ công nghệ biofloc.
21 T.01
Hiểu sâu về chất nền carbon trong hệ thống biofloc
Hiểu sâu về chất nền carbon trong hệ thống biofloc
Phân loại, tác dụng và ảnh hưởng khi bổ sung chất nền carbon từ nguồn carbon khác nhau đến chất lượng nước và dinh dưỡng
11 T.01
Hiệu quả từ phương pháp nuôi tôm 3 giai đoạn
Hiệu quả từ phương pháp nuôi tôm 3 giai đoạn
Quảng Trị là một trong những tỉnh nằm trong khu vực miền Trung có tiềm năng và lợi thế lớn về phát triển nuôi trồng thủy
31 T.12