biofloc

FLOCponics - Mô hình hữu cơ độc đáo của tương lai
FLOCponics - Mô hình hữu cơ độc đáo của tương lai
FLOCponics là thuật ngữ dùng để chỉ phương pháp canh tác kết hợp giữa Aquaponics và Biofloc. Đây là một mô
03 T.01
Bình Định: Nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc
Bình Định: Nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc
Trong những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên tôm thẻ chân trắng tại Bình Định vẫn thường xuyên diễn ra, gây ô nhiễm
18 T.12
Tích hợp hệ thống Aquaponic và Biofloc
Tích hợp hệ thống Aquaponic và Biofloc
Việc phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong nuôi trồng thủy sản hiện nay không chỉ giúp tối đa hóa sản lượng nuô
15 T.12
Nên dùng carbohydrate đơn giản trong nuôi tôm công nghệ Biofloc
Nên dùng carbohydrate đơn giản trong nuôi tôm công nghệ Biofloc
So sánh 3 phân loại carbohydrate trong hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng theo công nghệ Biofloc.
11 T.12
Nuôi tôm thẻ ứng dụng công nghệ Biofloc, thu lợi nhuận hơn 1,2 tỷ/ha/năm
Nuôi tôm thẻ ứng dụng công nghệ Biofloc, thu lợi nhuận hơn 1,2 tỷ/ha/năm
Trung bình người dân thu được 1,2 tỷ đồng/ha/năm khi nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn bằng công nghệ Biofloc.
01 T.12
Dinh dưỡng tự nhiên cho tôm nhờ… rơm
Dinh dưỡng tự nhiên cho tôm nhờ… rơm
Trong những năm gần đây, việc thay nước ao nuôi liên tục để loại bỏ amoniac và nitrit dẫn đến sự gia tăng đáng kể chất d
11 T.11
Quản lý tỉ lệ cho ăn trong hệ thống Bioflocs
Quản lý tỉ lệ cho ăn trong hệ thống Bioflocs
Nên cho tôm ăn bao nhiêu khi nuôi trong hệ thống biofloc? Nghiên cứu mới đây của Alexis Weldon và cộng sự 2021 sẽ trả lờ
15 T.10
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến FCR ở tôm thẻ
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến FCR ở tôm thẻ
Một phương pháp mới có thể cải thiện FCR khi nuôi tôm trong hệ thống biofloc dựa trên nhiệt độ nước và tăng trưởng hàng
13 T.10
Lợi ích khi chuyển tôm postlarvae sang các hệ thống nuôi biofloc
Lợi ích khi chuyển tôm postlarvae sang các hệ thống nuôi biofloc
Tôm postlarvae (PL) được nuôi trong hệ thống biofloc (BFT) hoặc chuyển sang hệ thống BFT cho thấy hiệu quả kiểm soát mầm
27 T.09
Chuyên đề Biofloc: Những thông số cần giám sát
Chuyên đề Biofloc: Những thông số cần giám sát
Tóm lược ưu điểm và những thông số cần giám sát khi nuôi trồng thủy sản với công nghệ biofloc.
18 T.08
Chuyên đề Biofloc: Yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành flocs
Chuyên đề Biofloc: Yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành flocs
Công nghệ biofloc trong nuôi trồng thủy sản đang được nhân rộng và ứng dụng ở nhiều nơi. Do đó để đáp ứng yêu cầu cấp bá
16 T.08