Xuất khẩu cá tra vào EU ngày càng khó khăn
26/05/2017
Đề xuất kiểm tra chứng thư vệ sinh thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc
24/05/2017
Một số lô thủy sản bán sang EU bị cảnh báo, trả về
24/05/2017
Hợp tác sản xuất cá tra bền vững
23/05/2017
Thí điểm chuỗi cá ngừ chưa thành công
22/05/2017
Tháo gỡ cho chuỗi cá ngừ
22/05/2017
Tập trung chế biến sâu mới nâng cao giá trị thủy sản
21/05/2017
Cá, tôm gánh cả phí nghỉ đêm của cán bộ?
19/05/2017