Australia phát triển nghiên cứu cải tiến gen chống lại virut hàu
05/05/2017
Di truyền ảnh hưởng đển khả năng chịu mặn của cá rô phi
13/04/2017
Chọn lọc khả năng kháng bệnh trên tôm thẻ chân trắng Ấn Độ
11/01/2017
Châu Âu: Đa dạng hóa các đối tượng trong nuôi trồng thủy sản
30/08/2016
Cá tiến hóa siêu nhanh thành hai loài trong cùng hồ
07/03/2016
Nghiên cứu chọn giống tôm càng xanh nâng cao tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống
18/12/2015
Các phương pháp đánh dấu trong chọn lọc giống thủy sản
15/12/2015
Men răng tiến hóa từ vảy cá cổ đại?
29/09/2015