giám sát tàu cá

Tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá chậm, do đâu?
Tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá chậm, do đâu?
Theo kế hoạch, đến 1/4/2020, 1.834 tàu cá thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình của Bình Thuận phải...
27 T.12
Các quy định bắt buộc đối với tàu cá có hiệu lực từ năm 2020
Các quy định bắt buộc đối với tàu cá có hiệu lực từ năm 2020
“Quy định về đánh dấu tàu cá và quy định về lắp thiết bị giám sát tàu cá ...” là những quy định có hiệu lực từ năm 2020.
11 T.11
Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
Theo quy định, từ nay đến ngày 1-4-2020, toàn bộ tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành...
06 T.07
Trên 3.000 tàu cá Kiên Giang hết hạn giấy phép khai thác
Trên 3.000 tàu cá Kiên Giang hết hạn giấy phép khai thác
Theo Chi cục Thủy sản Kiên Giang, hiện nay toàn tỉnh đang có 3.071 tàu cá (chiếm gần 1/3 số lượng tàu cá toàn tỉnh) có...
15 T.06
Nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá
Nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá
Từ ngày 25.4, Nghị định 26/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 2017 sẽ...
10 T.05
Tàu cá trên 24m phải có thiết bị giám sát hành trình mới được ra khơi
Tàu cá trên 24m phải có thiết bị giám sát hành trình mới được ra khơi
Sau ngày 1/7, những tàu cá có chiều dài theo quy định, nếu không gắn thiết bị giám sát hành trình, cơ quan chức năng sẽ...
26 T.04
Giám sát tàu cá bằng công nghệ vệ tinh
Giám sát tàu cá bằng công nghệ vệ tinh
Theo Luật Thủy sản 2017 quy định tất cả các tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên đều phải lắp đặt thiết bị giám sát hành...
08 T.04
Đôi nét về thiết bị giám sát tàu cá Zuni
Đôi nét về thiết bị giám sát tàu cá Zuni
Bài viết cho thấy những hại chế của các thiết bị giám sát tàu cá thử nghiệm tại Việt Nam và giới thiệu đôi nét về thiết...
14 T.06
Hỗ trợ 25 máy thông tin liên lạc cho ngư dân
Hỗ trợ 25 máy thông tin liên lạc cho ngư dân
Sáng 28/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản tỉnh (BCĐ 67), Sở...
30 T.07