ký sinh trùng

Phương pháp điều trị ký sinh trùng trên cá cảnh bằng chất humic
Phương pháp điều trị ký sinh trùng trên cá cảnh bằng chất humic
Trong một bài báo cáo khoa học được đăng trên tạp chí Reviews in Aquaculture đã cho thấy rằng các chất humic có thể...
31 T.03
Mồi bẫy - Chất dẫn dụ giúp quản lý ký sinh trùng trong nuôi trồng thủy sản
Mồi bẫy - Chất dẫn dụ giúp quản lý ký sinh trùng trong nuôi trồng thủy sản
Ký sinh trùng thường phản ứng với các chất dẫn dụ và tín hiệu khác nhau để tìm và lây nhiễm lên vật chủ, nên dùng chất...
16 T.03
Ra vườn hái 4 loại cây cỏ phòng trị bệnh cho cá nước ngọt
Ra vườn hái 4 loại cây cỏ phòng trị bệnh cho cá nước ngọt
Thông tin cách phòng và trị một số bệnh thường gặp trên cá nước ngọt bằng thảo dược.
25 T.02
Cá cảnh túm vây, túm đuôi, lắc đuôi và … chết
Cá cảnh túm vây, túm đuôi, lắc đuôi và … chết
Bơi giật giật, lắc đuôi là một hành vi mà cá sử dụng để gãi ngứa, thường liên quan đến nhiễm ký sinh trùng. Vì không có...
23 T.02
Ký sinh trùng Hematodinium trên các loài giáp xác
Ký sinh trùng Hematodinium trên các loài giáp xác
Hematodinium là một loại tảo đơn bào 2 roi sống ký sinh, lây nhiễm trên các loài giáp xác biển trên toàn cầu. Loài này...
03 T.02
Phân tích mô bệnh học bệnh phân trắng
Phân tích mô bệnh học bệnh phân trắng
Mật độ Vibrio spp càng cao lại càng làm trầm trọng thêm mức độ nhiễm phân trắng cho tôm thẻ.
04 T.01
Các bệnh phổ biến trong ương cá tra và biện pháp phòng ngừa
Các bệnh phổ biến trong ương cá tra và biện pháp phòng ngừa
Ương cá tra chủ yếu gặp phải các bệnh truyền nhiễm, ít khi mắc đơn lẻ mà đồng nhiễm nhiều bệnh cùng lúc dẫn đến tỷ lệ...
19 T.11
Trùng quả dưa tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn trên cá rô phi
Trùng quả dưa tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn trên cá rô phi
Trùng quả dưa gây bệnh đốm trắng trên cá tăng nguy cơ bội nhiễm với vi khuẩn gây chết hàng loạt trên cá rô phi.
24 T.09
Giáp xác, sán dây và giun tròn ký sinh ở cá diếc
Giáp xác, sán dây và giun tròn ký sinh ở cá diếc
Gần đây, cá diếc được một số địa phương trong đó có tỉnh Phú Yên quan tâm phát triển nuôi, tuy nhiên cá diếc dễ nhiễm...
14 T.08
Bệnh do ký sinh trùng đơn bào trên cá rô phi
Bệnh do ký sinh trùng đơn bào trên cá rô phi
Bài viết đề cập đến 2 bệnh do protozoan gây ra trên cá rô phi/diêu hồng có liên quan đến ô nhiễm nguồn nước nuôi hoặc...
19 T.06
6 bệnh do ký sinh trùng trên cá mú và cách phòng trị
6 bệnh do ký sinh trùng trên cá mú và cách phòng trị
Dưới đây là những bệnh phổ biến xảy ra trên cá mú do ký sinh trùng mà chủ yếu là do các nguyên sinh động vật...
29 T.04