luân trùng

Nuôi sinh khối luân trùng nước mặn phục vụ thủy sản
Nuôi sinh khối luân trùng nước mặn phục vụ thủy sản
Nuôi sinh khối luân trùng Brachionus plicatilis phục vụ thủy sản.
26 T.10
Bổ sung luân trùng để hạn chế stress cho tôm thẻ
Bổ sung luân trùng để hạn chế stress cho tôm thẻ
Bổ sung luân trùng Ampithoe sp. trong chế độ dinh dưỡng giúp hạn chế stress cho tôm nuôi.
10 T.03
Loài luân trùng làm thức ăn giúp tôm chống stress khí độc
Loài luân trùng làm thức ăn giúp tôm chống stress khí độc
Nghiên cứu gần đây chỉ ra cách thức mới trong việc tăng cường khả năng đề kháng của tôm đối với stress Ammonia từ thành
15 T.06
Ứng dụng probiotics trong luân trùng
Ứng dụng probiotics trong luân trùng
Probiotic được biết đến là có nhiều ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. Trong nuôi luân trùng việc bổ sung probiotic vào
25 T.08
Kỹ thuật sử dụng luân trùng, vi tảo trong nuôi tôm
Kỹ thuật sử dụng luân trùng, vi tảo trong nuôi tôm
Hiện có nhiều kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất thức ăn nhân tạo cho ấu trùng, nhưng những thức ăn tự nhiên như: Vi tảo,
17 T.08
Con đường lây lan của dịch bệnh đốm trắng trên tôm
Con đường lây lan của dịch bệnh đốm trắng trên tôm
Những nghiên cứu cho thấy WSSV lây lan theo chiều ngang theo môi trường nước bởi sinh vật mang mầm bệnh (carriers) như:
05 T.07
Bổ sung luân trùng và vi tảo trong ươm nuôi tôm bằng công nghệ Biofloc
Bổ sung luân trùng và vi tảo trong ươm nuôi tôm bằng công nghệ Biofloc
Bổ sung vi tảo (Navicula sp.) và luân trùng (B. plicatilis) mỗi 5 ngày một lần đã cung cấp một nguồn thức ă
13 T.04
Dinh dưỡng của luân trùng và chế độ sử dụng chúng trong trang trại cá biển
Dinh dưỡng của luân trùng và chế độ sử dụng chúng trong trang trại cá biển
Luân trùng (Brachionus sp.) thường được sử dụng làm thức ăn cho ấu trùng cá biển. Chúng được sử dụng trong vài tuần đầu
11 T.01
Vai trò của thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản
Vai trò của thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản
Thức ăn tự nhiên, bao gồm thực vật phù du và động vật phù du, chúng đóng vai trò rất quan trọng trong lưới thức ăn của t
05 T.08