môi trường nước nuôi

Tăng cường kiểm soát tốt môi trường nuôi tôm
Tăng cường kiểm soát tốt môi trường nuôi tôm
Để thủy sản, nhất là tôm nuôi xuất khẩu đi Trung Quốc không bị vướng rào cản kỹ thuật, ngành nông nghiệp Kiên Giang...
24 T.10
Mật độ vi khuẩn gây bệnh trong vùng nuôi thủy sản gia tăng
Mật độ vi khuẩn gây bệnh trong vùng nuôi thủy sản gia tăng
Đó là kết quả quan trắc môi trường nước tại vùng nuôi tôm nước lợ, tôm hùm và cá biển tại Phú Yên.
13 T.09
Quảng Ngãi: Quan trắc môi trường nuôi thủy sản còn hạn chế
Quảng Ngãi: Quan trắc môi trường nuôi thủy sản còn hạn chế
Quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) là nhằm giúp người nuôi chủ động hơn trong phòng ngừa dịch...
10 T.09
HCM: Thông báo kết quả quan trắc môi trường nuôi tháng 8
HCM: Thông báo kết quả quan trắc môi trường nuôi tháng 8
Chi cục thủy sản HCM vừa thông báo các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 1/8/2019
17 T.08
Kiên Giang: Mật độ Vibrio tổng số trong nước tăng mạnh
Kiên Giang: Mật độ Vibrio tổng số trong nước tăng mạnh
Ngày 29/7/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 16 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp...
03 T.08
TP HCM: Thông tin kết quả quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 7
TP HCM: Thông tin kết quả quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 7
Chi cục thủy sản TP HCM thông báo kết quả quan trắc các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày...
24 T.07
TP HCM: Thông tin kết quả quan trắc môi trường nuôi thủy sản
TP HCM: Thông tin kết quả quan trắc môi trường nuôi thủy sản
Chi cục thủy sản Tp HCM vừa công bố các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 03/6/2019.
24 T.06
Kiên Giang: Kết quả quan trắc môi trường đợt 12 năm 2019
Kiên Giang: Kết quả quan trắc môi trường đợt 12 năm 2019
Ngày 31/5/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 12 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp...
05 T.06
TP HCM: Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi thủy sản tháng 5
TP HCM: Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi thủy sản tháng 5
Thông tin quan trắc môi trường vùng nuôi thủy sản tháng 5/2019. Cảnh báo và khuyến nghị cho người nuôi thủy sản TP. Hồ...
16 T.05
Bến Tre: Tỉ lệ giáp xác tự nhiên nhiễm đốm trắng tăng mạnh
Bến Tre: Tỉ lệ giáp xác tự nhiên nhiễm đốm trắng tăng mạnh
Qua kết quả quan trắc môi trường ngày 4/5/2019 của Chi cục Thủy sản Bến Tre cho thấy tỷ lệ mẫu giáp xác tự nhiên phát...
08 T.05
TPHCM: Thông tin quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 4 - 2019
TPHCM: Thông tin quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 4 - 2019
Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 05/04/2019
17 T.04