nước nuôi

Tăng cường kiểm soát tốt môi trường nuôi tôm
Tăng cường kiểm soát tốt môi trường nuôi tôm
Để thủy sản, nhất là tôm nuôi xuất khẩu đi Trung Quốc không bị vướng rào cản kỹ thuật, ngành nông nghiệp Kiên Giang...
24 T.10
Xuất hiện một số loài tảo gây hại tôm, cá
Xuất hiện một số loài tảo gây hại tôm, cá
Kết quả phân tích chỉ tiêu môi trường tại vùng nuôi trồng thủy sản tại Phú Yên cho thấy nguồn nước có biểu hiện tích...
27 T.09
Mật độ vi khuẩn gây bệnh trong vùng nuôi thủy sản gia tăng
Mật độ vi khuẩn gây bệnh trong vùng nuôi thủy sản gia tăng
Đó là kết quả quan trắc môi trường nước tại vùng nuôi tôm nước lợ, tôm hùm và cá biển tại Phú Yên.
13 T.09
Quảng Ngãi: Quan trắc môi trường nuôi thủy sản còn hạn chế
Quảng Ngãi: Quan trắc môi trường nuôi thủy sản còn hạn chế
Quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) là nhằm giúp người nuôi chủ động hơn trong phòng ngừa dịch...
10 T.09
HCM: Thông báo kết quả quan trắc môi trường nuôi tháng 8
HCM: Thông báo kết quả quan trắc môi trường nuôi tháng 8
Chi cục thủy sản HCM vừa thông báo các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 1/8/2019
17 T.08
Kiên Giang: Mật độ Vibrio tổng số trong nước tăng mạnh
Kiên Giang: Mật độ Vibrio tổng số trong nước tăng mạnh
Ngày 29/7/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 16 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp...
03 T.08
Mekong cạn nước
Mekong cạn nước
Theo thông tin từ Ủy hội sông Mekong, mực nước sông Mekong vào đầu mùa lũ 2019 đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1992.
29 T.07
Trà Vinh: Nhiều mẫu nước nuôi tôm có mật độ vi khuẩn Vibrio cao
Trà Vinh: Nhiều mẫu nước nuôi tôm có mật độ vi khuẩn Vibrio cao
Vi khuẩn Vibrio được tìm thấy trong các mẫu nước tại các sông đầu nguồn, vùng có tôm nuôi chết ở Trà Vinh.
25 T.07
Xử lý nước thải nuôi tôm siêu thâm canh bằng biogas
Xử lý nước thải nuôi tôm siêu thâm canh bằng biogas
Xử lý chất thải trong nuôi tôm siêu thâm canh là khâu rất quan trọng. Hiện nay mô hình tận dụng phân tôm làm biogas...
25 T.07
TP HCM: Thông tin kết quả quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 7
TP HCM: Thông tin kết quả quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 7
Chi cục thủy sản TP HCM thông báo kết quả quan trắc các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày...
24 T.07
Chủ động kiểm soát nguồn nước nuôi thủy sản
Chủ động kiểm soát nguồn nước nuôi thủy sản
6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có hàng chục héc-ta nuôi thủy sản bị thiệt hại do dịch bệnh. Một trong những nguyên nhân là...
23 T.07