Sản lượng tôm nuôi của Ấn Độ năm 2013
07/04/2014
EMS tạo cơ hội cho các nước nuôi tôm mới nổi
24/03/2014
Ấn Độ: Giá thủy sản trong nước tăng 10-30%
21/01/2013
Mỹ gây áp lực đến lĩnh vực xuất khẩu tôm Ấn Độ
05/01/2013
Ấn Độ đưa bất đồng về tiêu chuẩn về tôm với Nhật lên WTO
12/12/2012
Ấn Độ yêu cầu Nhật Bản bỏ lệnh cấm nhập khẩu tôm
25/10/2012
Ấn Độ khốn đốn vì Ethoxyquin
06/10/2012
Bănglađet sẽ cấm nhập khẩu tôm
26/09/2012