Tepbac

Tepbac ra đời đầu tiên vào tháng 2 - 2012 là một trang thông tin thủy sản tổng hợp. Hiện nay Tepbac phá triển thành một công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ với định hướng tối ưu giá trị ngành thủy sản.

Tép Bạc được lấy cảm hứng từ tên của một loài tôm (có tên khoa học là Metapenaeus brevicornis) cỡ vừa sống phổ biến trong tự nhiên ở khu vực Miền Tây của Việt Nam. Tên công ty Tép Bạc được viết gọn ở tiếng Anh là Tepbac để thân thiện với các đối tác nước ngoài nhưng vẫn đảm bảo được phát âm không khác biệt.

Cái tên Tép Bạc mang ý nghĩa nhanh nhạy và đột phá như là phương châm hành động của đội ngũ công ty. Tepbac mong muốn tạo một cuộc cách mạng công nghệ để tối ưu giá trị cho ngành thủy sản trên thế và mang lại nguồn protien từ thủy sản thân thiện với con người.

Xem thêm thông tin về Tepbac tại tepbac.vn