tiết kiệm điện trong nuôi tôm

Mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm
Mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm
Bài viết đưa ra 4 mô hình sử dụng điện tiết kiệm trong nuôi tôm cho bà con tham khảo.
09 T.04
ESCO: Tiết kiệm điện trong nuôi trồng thủy sản
ESCO: Tiết kiệm điện trong nuôi trồng thủy sản
Việc ứng dụng mô hình Công ty dịch vụ năng lượng (Energy Service Company - ESCO) đã khá phổ biến ở nhiều quốc gia trên...
27 T.06
Sớm nhân rộng mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm
Sớm nhân rộng mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm
Mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm tại Sóc Trăng được giới chuyên môn đánh giá là một sáng kiến ích nước, lợi nhà...
22 T.01
Gói đỡ con lăn giúp nuôi tôm tiết kiệm điện được 15,2%
Gói đỡ con lăn giúp nuôi tôm tiết kiệm điện được 15,2%
Đề án hỗ trợ tiết kiệm điện trong nuôi tôm ở Sóc Trăng được thực hiện với 2 giải pháp gồm: giải pháp 1 sẽ sử dụng gối...
18 T.12
Tiết kiệm điện: Hành động nhỏ hiệu quả lớn
Tiết kiệm điện: Hành động nhỏ hiệu quả lớn
-Ngoài tiết kiệm tiền sử dụng điện, chương trình còn mang một ý nghĩa lớn là tạo ra một phong trào sử dụng điện có hiệu...
05 T.07
Kéo điện về giúp dân nuôi tôm
Kéo điện về giúp dân nuôi tôm
Trong năm 2017, EVNSPC dự kiến đầu tư 303 tỉ đồng từ nguồn vốn tự có cấp điện phục vụ nuôi tôm, trong đó ưu tiên các...
23 T.06
Xây dựng cẩm nang tiết kiệm điện trong nuôi tôm
Xây dựng cẩm nang tiết kiệm điện trong nuôi tôm
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, đang đề xuất các đơn vị trực thuộc xây dựng nội dung thực hiện cuốn...
01 T.03