Trứng nước

Trứng nước còn gọi là bo bo (Moina) thuộc bộ Cladocera, là loại giáp xác nhỏ, dài 0.2-5 mm, có giá trị dinh dưỡng cao, là thức ăn quan trọng của ấu trùng động vật thủy sản, nhất là giai đoạn vừa hết noãn hoàng.

Moina sp Baird, 1850Moina sp Baird, 1850. Ảnh: phys.org

Phân bố, tập tính ăn và giá trị dinh dưỡng của trứng nước

Trứng nước phân bố chủ yếu ở nước ngọt, phát triển mạnh ở những thủy vực giàu chất hữu cơ, pH trung tính hoặc thiên kiềm. Chúng xuất hiện mật độ cao trong ao, hồ mương,.. chuyển động.

Trứng nước có khả năng chịu nhiệt độ cao và dễ dàng chịu được biên độ dao động nhiệt lớn, từ 5°C – 31°C, tuy nhiên nhiệt độ tối ưu của chúng là 24°C – 31°C. Chúng có khả năng thích ứng tốt với chất lượng nước kém: D.O thay đổi từ gần như bằng 0 đến siêu bão hòa,… chúng thường sinh sản với số lượng lớn trong các khu vực nước bị ô nhiễm mạnh với nước thải. Sở dĩ chúng có khả năng này là do có thể tổng hợp hemoglobin. 

Chúng là loài ăn lọc không chọn lọc, thức ăn của trứng nước chủ yếu là tảo (lam, lục), vi khuẩn, mùn bã hữu cơ lơ lửng. Làm giàu trứng nước bằng cách nuôi chúng ở môi trường nấm men hay dầu gan mực. 

Trứng nước là loài ăn lọc không chọn lọcTrứng nước là loài ăn lọc không chọn lọc. Ảnh: stop-klopu.com

Trứng nước chứa nhiều đạm (50-70% TLK), enzyme tiêu hóa như proteinase, peptidases, amylases, lipase và thậm chí cellulase cần thiết cho cá con, giá trị dinh dưỡng của chúng thay đổi, phụ thuộc vào nguồn thức ăn. Tuy nhiên, trứng nước là loài nước ngọt nên chúng chứa rất ít HUFA (Highly unsaturated fatty acids- acid béo không bão hòa cao).
Màu sắc do thức ăn và DO quyết định, DO thấp thì có màu đỏ do lượng Hemoglobin cao và ngược lại. Trứng nước thích ánh sáng trung bình, tập trung lên mặt nước vào lúc sáng sớm hay trong những ngày âm u.
Trứng nước có khả năng tồn tại trong môi trường kém
Trứng nước có khả năng tồn tại trong môi trường kém. Ảnh: theaquarium.club
Trứng nước có 2 hình thức sinh sản: Đơn tính (vô tính) và hữu tính. Tùy thuộc vào điều kiện môi trường nước, nếu không thuận lợi thì trứng nước sinh sản theo hình thức vô tính và ngược lại.
Trong điều kiện tối ưu, trứng nước sinh sản khi được 4–7 ngày tuổi. Hầu hết con cái sản xuất được từ 2-6 con cái trong suốt cuộc đời của chúng.
Trong điều kiện môi trường bất lợi, con đực được sinh sản và việc sinh sản hữu tính xảy ra, dẫn đến việc hình thành trứng nghỉ (ephippia). Các kích thích cho việc chuyển đổi từ sinh sản vô tính sang sinh sản hữu tính là sự giảm đột ngột trong việc cung cấp thức ăn, dẫn đến sự gia tăng sản xuất trứng nghỉ.