xử lý nước thải

Ngổn ngang nước thải nuôi tôm ven biển
Ngổn ngang nước thải nuôi tôm ven biển
Chiếm hơn 70% diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng toàn tỉnh, khoảng 400 ha ao nuôi tại các xã ven biển huyện Phong Điền...
12 T.08
Kỹ thuật lắp đặt túi ủ Biogas hộ gia đình bằng túi nhựa PE
Kỹ thuật lắp đặt túi ủ Biogas hộ gia đình bằng túi nhựa PE
Mục đích lắp đặt túi ủ Biogas hộ gia đình bằng túi nhựa PE: Xử lý chất thải chăn nuôi, thủy sản; Vô hiệu hoá mầm bệnh;...
14 T.04
Hệ thống khử nitrat mới trong nuôi trồng thủy sản tuần hoàn
Hệ thống khử nitrat mới trong nuôi trồng thủy sản tuần hoàn
Một nghiên cứu mới đây của Mathis von Ahnen và cộng sự 2019 được đăng trên tạp chí Aquaculture đã mở ra tiềm năng cho...
11 T.03
Mô hình xử lý nước thải nuôi tôm bằng bể biogas ở Trà Vinh
Mô hình xử lý nước thải nuôi tôm bằng bể biogas ở Trà Vinh
Bài viết cung cấp sơ đồ và hình ảnh của mô hình xử lý nước thải nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh bằng bể biogas ở...
26 T.02
Đặc điểm các loại nước thải, chất thải nuôi tôm
Đặc điểm các loại nước thải, chất thải nuôi tôm
Trong quá trình nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, nếu không có quy trình xử lý nước thải, chất thải hiệu quả sẽ gây...
29 T.11
Giải pháp đơn giản nhưng xử lý nước thải nuôi thủy sản hiệu quả
Giải pháp đơn giản nhưng xử lý nước thải nuôi thủy sản hiệu quả
Theo báo cáo của Bamidele Oluwarotimi Omitoyin và các cộng sự (2017) đã nghiên cứu kỹ thuật xử lý nước thải bằng các...
01 T.10
Loại bỏ chất thải trong hệ thống RAS
Loại bỏ chất thải trong hệ thống RAS
Trong hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (RAS), chất thải sinh ra có mối liên hệ mật thiết với lượng thức ăn sử...
09 T.09
Lọc sinh học với rong câu trong nuôi tôm thẻ chân trắng
Lọc sinh học với rong câu trong nuôi tôm thẻ chân trắng
Sử dụng rong biển như là phytoremediation hay còn gọi là công nghệ thực vật xử lý môi trường trong các hệ thống nuôi...
10 T.08
Đà Nẵng chi hơn 210 tỷ đồng thu gom nước thải ven biển
Đà Nẵng chi hơn 210 tỷ đồng thu gom nước thải ven biển
Hệ thống thu gom chung nước mưa và nước thải của Đà Nẵng xây dựng từ nhiều năm trước đã lạc hậu và thường quá tải, chảy...
26 T.07
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong hệ thống trang trại nuôi tôm
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong hệ thống trang trại nuôi tôm
Bài viết này sẽ đưa ra giải pháp để quản lý và xử lý nước thải từ hệ thống ao nuôi tôm thâm canh, đảm bảo nguồn nước...
08 T.05
Xử lý sinh học nước thải từ hệ thống nuôi tuần hoàn bằng bột than tre
Xử lý sinh học nước thải từ hệ thống nuôi tuần hoàn bằng bột than tre
Các hợp chất có trong bột tre đã được chứng minh là một nguồn carbon hấp dẫn về mặt kinh tế để loại bỏ nitrat trong hệ...
26 T.04