Mỹ lên kế hoạch dừng chương trình kiểm tra cá da trơn của USDA
26/05/2017
Xuất khẩu tôm sang EU tăng 6,4%
26/05/2017
Mục tiêu xuất khẩu đạt 10 tỉ USD: Trà Vinh phấn đấu dẫn đầu
26/05/2017
Xuất khẩu cá tra vào EU ngày càng khó khăn
26/05/2017
Thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc gặp khó vì hàng rào kỹ thuật
25/05/2017
Đề xuất kiểm tra chứng thư vệ sinh thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc
24/05/2017
Một số lô thủy sản bán sang EU bị cảnh báo, trả về
24/05/2017
Giá cá tra tăng nhưng không chắc
24/05/2017