Hoaian-tepbac
Hoaian-tepbac
(Hoai An)
Nữ
Bến Tre
28/02/2020

Hoạt động gần đây

02:42 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Future of Biofloc Technology in Asia;

02:29 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Partial harvest with BFT(Biofloc), a promising system for pacific white shrimp;