Quyduong20202021
Quyduong20202021
(Duong Quy)
Nữ
Thừa Thiên Huế
07/11/2020

Hoạt động gần đây

02:42 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Future of Biofloc Technology in Asia;

02:29 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Partial harvest with BFT(Biofloc), a promising system for pacific white shrimp;