duonghoangoanh
duonghoangoanh
(Duong Oanh)
Nữ
Trà Vinh
15/08/2013
Chuyên gia:

Thạc sĩ Dương Hoàng Oanh

Chuyên gia:
Bằng cấp:Nuôi trồng thủy sản
Công tác:Bộ môn thủy sản Trường Đại Học Trà Vinh
Điện thoại:
Email:kimoanh_duongpham@yahoo.com dhoanh@tvu.edu.vn

Hoạt động gần đây

02:42 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Future of Biofloc Technology in Asia;

02:29 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Partial harvest with BFT(Biofloc), a promising system for pacific white shrimp;