mailykimngu
mailykimngu
(Phan Mai Ly)
Nữ
Hồ Chí Minh
01/12/2018

Hoạt động gần đây

02:42 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Future of Biofloc Technology in Asia;

02:29 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Partial harvest with BFT(Biofloc), a promising system for pacific white shrimp;