nhloc
nhloc
(Nguyen Huu Loc)
Nam
Cần Thơ
09/01/2013
Chuyên gia:

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Lộc

Chuyên gia:
Bằng cấp:Nuôi trồng thủy sản
Công tác:Khoa sinh học ứng dụng Trường Đại Học Tây Đô
Điện thoại:0919 063 405
Email:nhloc@tdu.edu.vn

Hoạt động gần đây

02:42 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Future of Biofloc Technology in Asia;

02:29 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Partial harvest with BFT(Biofloc), a promising system for pacific white shrimp;