truonghoaiphuong
truonghoaiphuong
(Truong Hoai Phuong)
Nam
Kiên Giang
28/05/2012
Chuyên gia:

Kỹ sư Trương Hoài Phương

Chuyên gia:
Bằng cấp:Nuôi trồng thủy sản
Công tác:Khoa Thủy Sản Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang
Điện thoại:0982.815.501
Email:truonghoaiphuong@gmail.com hoặc thphuong@caodangnghekg.edu.vn

Hoạt động gần đây

02:42 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Future of Biofloc Technology in Asia;

02:29 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Partial harvest with BFT(Biofloc), a promising system for pacific white shrimp;