vananhvinhchau
vananhvinhchau
(Đại lý Vân Anh)
Nam
Sóc Trăng
19/12/2019

Hoạt động gần đây

02:42 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Future of Biofloc Technology in Asia;

02:29 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Partial harvest with BFT(Biofloc), a promising system for pacific white shrimp;