Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tiểu vùng Mekong

Tác giả: VTV1 | Đóng góp bởi: Hoàng Dương - Văn Công (Ban Thời sự)
15-12-2015 | duynhut | 647 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tiểu vùng Mekong” đã được tổ chức sáng 14/12, tại Hà Nội. Diễn đàn nhằm tìm những hướng đi mới, cụ thể cho tiểu vùng Mekong - một khu vực có tiềm năng phát triển nông nghiệp, nhưng giá trị gia tăng và đóng góp từ nông nghiệp cho thu nhập bình quân đầu người chưa tương xứng. Nông nghiệp tiểu vùng Mekong góp phần tạo việc làm cho 30-70% tổng lượng lao động, nhưng chỉ đóng góp từ 10-30% GDP. Một trong những nguyên nhân của thực tế này là khu vực tiểu vùng Mekong chưa khai thác được tối ưu sự kết nối giữa nhà sản xuất với các thị trường nội địa và quốc tế. Tại diễn đàn, các diễn giả đã đưa ra 3 giải pháp chính để tiểu vùng Mekong có một ngành nông nghiệp giá trị cao và bền vững gồm: Ưu tiên phát triển hạ tầng, tăng cường chuỗi cung ứng nông nghiệp và trao quyền cho các nhà sản xuất nhỏ lẻ. Tại khu vực Đông Nam Á, tiểu vùng Mekong bao gồm: Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanma đều là những thị trường đang tăng trưởng mạnh. Vì vậy, sớm tìm ra sợi dây liên kết chung trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ giúp các nước phát triển bền vững, nhất là khi Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ ra đời vào 31/12.
Bình luận