!

Kinh tế thủy sản 11.12.2015

Tác giả: Đài Truyền hình Bình Thuận | Đóng góp bởi: Han_Lam
17-12-2015 | Han_Lam | 1124 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Một sản phẩm muốn nâng cao năng lực cạnh tranh điều cốt yếu là phải nâng cao chất lượng, do đó nếu muốn phát triển bền vững các mặt hàng nông lâm chính là đảm bảo các quy trình an toàn thực phẩm trong từng công đoạn, liên kết tạo thành một chuỗi thực phẩm an toàn.
Bình luận