Khuyến Ngư 12-07-2016

Tác giả: Đài PT-TH Sóc Trăng | Đóng góp bởi: duynhut
12-07-2016 | duynhut | 594 | Báo hỏng
Hiện nay địa bàn tỉnh Sóc Trăng vào cao điểm thả giống, nhiều hộ cải tạo ao xong, tiến hành thả giống theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp./.

Bình luận: