Cảnh báo sinh vật ngoại lai xâm nhập khó kiểm soát

Tác giả: THVL | Đóng góp bởi: THVL
06-03-2017 | LELINH | 349 | Báo hỏng
Hàng chục loài sinh vật ngoại lai (SVNL) xâm hại đã và đang xâm nhập, phát triển tại Việt Nam. Tuy vậy việc quản lý, kiểm soát, ngăn ngừa SVNL xâm hại vẫn gặp khó khăn dù đã có Luật Đa dạng sinh học.

Bình luận: