Nông dân nuôi cá làm giàu nhờ mô hình nuôi VietGAP

Tác giả: VNExpress | Đóng góp bởi: VNExpress
03-08-2017 | LELINH | 99 | Báo hỏng
Mô hình ao nuôi VietGap 10ha tại huyện Ân Thi có thể cho sản lượng 100 tấn cá sạch mỗi năm.

Bình luận: