Một số khuyến cáo cho người nuôi tôm Vĩnh Thuận khi vào vụ lúa

Tác giả: KGTV.vn | Đóng góp bởi: KGTV.vn
08-11-2017 | LELINH | 80 | Báo hỏng
Nông dân Vĩnh Thuận phấn khởi thu hoạch tôm nuôi và chuẩn bị cho gieo lúa trên nền đất nuôi tôm.

Bình luận: