Lưu ý canh tác lúa trên đất nuôi tôm nhiễm mặn

Tác giả: BTV | Đóng góp bởi: BTV
06-12-2017 | LELINH | 112 | Báo hỏng
Thực trạng nhiễm mặn trên đất nuôi tôm, một số lưu ý khi trồng lúa trong đất nuôi tôm nhiễm mặn.

Bình luận: