Trung tâm khuyến nông hướng dẫn nuôi tôm 2 giai đoạn

Tác giả: THTV | Đóng góp bởi: THTV
21-12-2017 | LELINH | 210 | Báo hỏng
1. Mô hình nuôi tôm kết hợp với cá măng. 2. Trung tâm khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm thâm canh 2 giai đoạn. Nguồn: THTV

Bình luận: