Đổi mới nuôi tôm quảng canh cải tiến

Tác giả: CTV | Đóng góp bởi: CTV
01-02-2018 | LELINH | 406 | Báo hỏng
Người dân huyện Cái Nước đang đổi mới quy trình nuôi tôm quảng canh cải tiến và tiến hành nuôi tôm quảng canh cải tiến theo 2 giai đoạn.

Bình luận: