!

NGHÈO...Vì mãi nuôi tôm cá

Tác giả: Phạm Mét Tơ | Đóng góp bởi: Tepcom
10-04-2023 | 12116359 | 115 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Nghề nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam trong những năm gần đây phát triển mạnh và rất có tiềm năng, tuy nhiên tại sao người nuôi vẫn quẩn quanh trong cái nghèo?

Bình luận