2404
SANDO CO.,LTD
Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà...
Thỏa thuận
1304
Nam Miền Trung
Bình Thuận
8.000.000
1004
TRUNG SON CORP
Tổ 6, Ấp Ngã Tư, Xã Dương...
Thỏa thuận
3003
Như Ý - Cà Mau
Cà Mau
10.000.000
2303
TRUNG SON CORP
Kiên Giang
Thỏa thuận
2203
Nam Miền Trung
Bình Thuận
8.000.000
2103
1403
TRUNG SON CORP
Tổ 6, Ấp Ngã Tư, Xã Dương...
Thỏa thuận
2702
TRUNG SON CORP
Kiên Giang
Thỏa thuận
2302
TongWei - Farm
Địa bàn làm việc các tỉnh:...
Thỏa thuận