Nghiên cứu

Nam Miền Trung Group 14 - T10

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (trưởng nhóm)

Thỏa thuận TP.HCM và Bình Thuận xem
NMT Group 14 - T10

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Thỏa thuận TP.HCM và Bình Thuận xem
Việt Úc 09 - T09

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (R& D)

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
Tepbac Company 31 - T08

Cộng tác viên biên tập

Thỏa thuận Tại nhà xem
Tepbac Company 31 - T08

Biên tập viên

Thỏa thuận TP.HCM xem
Fresh Studio 16 - T08

Aquaculture Project Manager

Thỏa thuận HCMC or Cantho City xem
Việt Úc 15 - T07

Nhân viên Nghiên cứu Phát triển

Thỏa thuận Phù Mỹ-Bình Định xem
Việt Úc 19 - T03

QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VI TẢO

Thỏa thuận Bạc Liêu / Bình Định / Quảng Ninh xem
Việt Úc 09 - T03

Nhân viên Nghiên cứu phát triển Tảo

Thỏa thuận Việt-Úc Bình Thuận, Việt -Úc Bạc Liêu xem
Tepbac Company 14 - T12

Biên tập viên

Thỏa thuận Quận 1 TP.HCM xem