0901
TheNewTarget
Can Tho
Thỏa thuận
0901
TheNewTarget
Can Tho
Thỏa thuận
0901
TheNewTarget
Can Tho
Thỏa thuận
2109
PILMICO FEEDS
QL 30, CCN Thanh Bình, xã...
Thỏa thuận
0905
Hai Wang Seafood Co. Ltd
Lô 13-14 Cảng cá Phan Thiết,...
Thỏa thuận
2004
TOH fish
Định Quán - Đồng Nai
8.000.000
0602
Bao Quy Seafood
Kiên Giang
Thỏa thuận
2211
Phổ Bình
TP Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
0710
HR Strategy
Thừa Thiên Huế
Thỏa thuận
2109
LEHUYCO
TP Hồ Chí Minh
8.000.000