Chế biến thủy sản

TheNewTarget 24 - T09

Project coordinator & finance analyst

10.000.000 Can Tho xem
Aquatex Bentre 05 - T08

Nhân viên KCS

8.000.000 Bến Tre xem
Trường Thịnh Corp 07 - T05

Chuyên Viên Kinh doanh Phụ Gia trong ngành Chế Biến Thủy Sản

Thỏa thuận Miền Tây xem
HR Strategy 14 - T02

Production Manager

Thỏa thuận Hà Nội xem
TheNewTarget 11 - T10

CHIEF ACCOUNTANT - Can Tho

Thỏa thuận Can Tho xem
APA 30 - T03

Sales admin

Thỏa thuận Hồ Chí Minh xem
APA 30 - T03

Nhân viên QC cấp đông

Thỏa thuận Cần Thơ xem
APA 30 - T03

Thống kê (làm việc tại Cần Thơ)

Thỏa thuận Cần Thơ xem
TheNewTarget 09 - T01

INTERNATIONAL SALES MANAGER - Singapore Seafood Company

Thỏa thuận Can Tho xem
TheNewTarget 09 - T01

Chief Accountant _Singapore Seafood Company

Thỏa thuận Can Tho xem