Chế biến thủy sản

TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 25 - T03

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - NHÀ MÁY THỦY SẢN VIỆT ÚC

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 15 - T03

NHÂN VIÊN QC - NHÀ MÁY THỦY SẢN VIỆT ÚC

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 15 - T03

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT - NHÀ MÁY THỦY SẢN VIỆT ÚC

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 29 - T12

MANAGER OF QUALITY ASSURANCE

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 28 - T12

Manager of quality assurance

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 08 - T11

TỔ TRƯỞNG PHÂN CỠ TẠI NHÀ MÁY THỦY SẢN VIỆT ÚC

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 08 - T11

NHÂN VIÊN KCS TẠI NHÀ MÁY THỦY SẢN VIỆT ÚC

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 27 - T10

Nhân viên kcs - nhà máy thủy sản việt úc

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 27 - T10

Tổ trưởng phân cỡ - nhà máy thủy sản việt úc

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 22 - T08

Manager of Quality Assurance

Thỏa thuận Bạc Liêu xem