Chế biến thủy sản

Trường Thịnh Corp 07 - T05

Chuyên Viên Kinh doanh Phụ Gia trong ngành Chế Biến Thủy Sản

Thỏa thuận Miền Tây xem
HR Strategy 14 - T02

Production Manager

Thỏa thuận Hà Nội xem
TheNewTarget 11 - T10

CHIEF ACCOUNTANT - Can Tho

Thỏa thuận Can Tho xem
APA 30 - T03

Sales admin

Thỏa thuận Hồ Chí Minh xem
APA 30 - T03

Nhân viên QC cấp đông

Thỏa thuận Cần Thơ xem
APA 30 - T03

Thống kê (làm việc tại Cần Thơ)

Thỏa thuận Cần Thơ xem
TheNewTarget 09 - T01

INTERNATIONAL SALES MANAGER - Singapore Seafood Company

Thỏa thuận Can Tho xem
TheNewTarget 09 - T01

Chief Accountant _Singapore Seafood Company

Thỏa thuận Can Tho xem
TheNewTarget 09 - T01

Sales & Documents Team Leader

Thỏa thuận Can Tho xem
PILMICO FEEDS 21 - T09

Trợ Lý Hành Chính (Kinh Doanh Thủy Sản)

Thỏa thuận QL 30, CCN Thanh Bình, xã Bình Thành, H.Thanh Bình, Đồng Tháp xem