Chế biến thủy sản

TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 22 - T08

Manager of Quality Assurance

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 25 - T07

NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH - NHÀ MÁY THỦY SẢN VIỆT ÚC

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 14 - T07

NHÂN VIÊN KCS TẠI NHÀ MÁY THỦY SẢN VIỆT ÚC

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 14 - T07

TỔ TRƯỞNG PHÂN CỠ TẠI NHÀ MÁY THỦY SẢN VIỆT ÚC

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 26 - T06

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY THỦY SẢN VIỆT ÚC

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 01 - T04

TỔ TRƯỞNG CHẾ BIẾN TÔM

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
Hatchery Vinhthinh Biostadt 18 - T07

Công nhân ương giống

Thỏa thuận Ninh Thuận xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 22 - T06

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

10.000.000 Bạc Liêu xem
TAMLOIMINH SEAFOOD LTD. 22 - T06

Kế toán trưởng

Thỏa thuận Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long xem
Hatchery Vinhthinh Biostadt 11 - T06

Nhân viên QC

Thỏa thuận Ninh Thuận xem