Đại Học
các tỉnh miền tây và ĐBSCL
Kỹ Sư - Đại Học Thủy Sản Nha Trang
Miền Bắc
Kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản
Tiền Giang
Đại Học Cử Nhân Kinh Tế Đại Học Nông Lâm TPHCM
Thành phố Hồ Chí Minh
Cao Đẳng nuôi trồng thủy sản
Cà Mau
Trung cấp thương mại
Long An, Tiền Giang
Đại Học Nông Lâm ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
các tỉnh miền tây nam bộ
Cao Đẳng
Đồng Tháp, An Giang
ĐẠI HỌC
ĐBSCL
Đại Học
Tp Hồ Chí Minh
Đại Học Thú Y-NLTP.HCM
LA, TG, BT, ĐT
Đại Học
TP Đà Nẵng
Nuôi Trồng Thủy Sản
Miền Tây
10/12
Cà mau
Cao đẳng
Trà Vinh
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản Đại Học Nông Lâm TP - HCM
Bến Tre
tự do
Sóc Trăng, Cà Mau
Đại học nuôi trồng thủy sản
Sóc trăng
Đại học chính quy
Miền Tây
Đại Học
Miền trung - miền Bắc