Đại Học
TP. Hồ Chí Minh
Cao đẳng
Miền nam
đại học
TP.Hồ Chí Minh
Đại Học
Bạc Liêu
Đai Học Cần Thơ
Long An, Trà Vinh, Tiền...
Đại học
TỈNH MIỀN TRUNG
Cao đẳng nuôi trồng thủy sản
Trà Vinh
Đại Học Nuôi Trồng Thủy Sản
các tỉnh miền tây
cao đẳng nuôi trồng thủy sản
tỉnh Trà Vinh
Đại học- ĐH Nông Lâm TPHCM chuyên ngành Kinh tế-Quản lí nuôi trồng thủy sản
ĐBSCL
Đại học Nông Lâm
Miền Trung, Miền Nam
Trung cấp Nuôi trồng thủy sản
Cà Mau
Cao đẳng nuôi trồng thủy sản
Sóc trăng
Đại Học Nuôi Trồng Thủy Sản
Sóc Trăng, Hậu Giang, Long...
Đại học chính quy trường đh thủy sản Nha Trang
Cà Mau
Đại Học
Cần Thơ - Ca Mau
Kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản
Long An,Tiền Giang
Đại học
Cà Mau
Đại Học
miền nam
Nuôi trồng Thủy Sản
Tiền Giang, Bến Tre