Kỹ thuật tôm

TRƯƠNG VĂN THANH

Đại hoc nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Cà Mau/ Bac liêu
Huỳnh Quốc Khánh

Đại học

Mong muốn làm việc Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau
Nguyễn Hoàng Vủ

Đại Học

Mong muốn làm việc Cà Mau-Bạc Liêu-Sóc Trăng
N.H.Vủ

Đại Học NTTS

Mong muốn làm việc Cà Mau, Bạc Liêu
N.Phong

Đại học

Mong muốn làm việc Kiên giang hoặc các tỉnh miền tây
Võ Minh Khoa

Đại học

Mong muốn làm việc Các tỉnh ĐBBSCL
Nguyễn Hoàng Vủ

Đại Học

Mong muốn làm việc Cà mau, Bạc Liêu
N.T.Sol

Trung cấp

Mong muốn làm việc Trà vinh
Nguyễn Đức Phú

Cử nhân nuôi trồng thuỷ sản

Mong muốn làm việc Đồng bằng Sông Cửu Long
N.T.Sol

Trung cấp

Mong muốn làm việc Trà vinh
Nguyễn Minh Duy

Đại học

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Tây
Ngô Lý Lai

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Trung và miền Nam