Kỹ thuật tôm

Nguyễn Hoàng Vủ

Đại Học

Mong muốn làm việc Cà Mau, Bạc Liêu
Trần Cảnh Hùng

Cao đẳng nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Miền Tây ( kiên giang, bạc liêu, ..), miền trung ( quảng nam, quảng Ngãi )
Ngô Thị Mỹ Nhiên

Cử nhân Công nghệ sinh học

Mong muốn làm việc Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ
TRƯƠNG VĂN THANH

Đại hoc nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Cà Mau/ Bac liêu
Huỳnh Quốc Khánh

Đại học

Mong muốn làm việc Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau
Nguyễn Hoàng Vủ

Đại Học

Mong muốn làm việc Cà Mau-Bạc Liêu-Sóc Trăng
N.H.Vủ

Đại Học NTTS

Mong muốn làm việc Cà Mau, Bạc Liêu
N.Phong

Đại học

Mong muốn làm việc Kiên giang hoặc các tỉnh miền tây
Võ Minh Khoa

Đại học

Mong muốn làm việc Các tỉnh ĐBBSCL
Nguyễn Hoàng Vủ

Đại Học

Mong muốn làm việc Cà mau, Bạc Liêu
N.T.Sol

Trung cấp

Mong muốn làm việc Trà vinh
Nguyễn Đức Phú

Cử nhân nuôi trồng thuỷ sản

Mong muốn làm việc Đồng bằng Sông Cửu Long