Kỹ sư
Miền tây và miền trung
Cao đẳng
Khu vực phía nam
Đại học
Bạc Liêu
Cao đẳng
Đồng Tháp
Đại học
Đbscl
Đại học
ĐBSCL
Đại học
Đồng bằng sông Cửu Long
Kĩ sư Nuôi trồng Thủy Sản và Thạc sĩ Thú Y
Miền Tây
Cao đẳng
Tiền Giang
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Các tỉnh miền Tây
Đại họcdai hoc
Tiền Giang, Bến Tre, Đồng...
Đại học Cần Thơ hệ chính qui ngành nuôi trồng thủy sản
Miền Tây
Đại học thủy sản Nha Trang
Miền Bắc, Nha Trang
Kỹ sư thủy sản
Tiền Giang, Long an, Bến Tre
Đại học
Miền tây
Đại học
An Giang, Đồng Tháp, Tiền...
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Cần Thơ, Vĩnh Long
Cao đẳng nuôi trồng thủy sản + chứng chỉ A anh văn
vùng nuôi
Nuôi trồng thủy sản
Đồng bằng sông Cửu Long
Nuôi trồng thủy sản (ngư y)
Miền Trung