Nghiên cứu

Huỳnh Thị Ngọc Thanh

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Tây
Nguyễn Khánh Hòa

kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Thừa Thiên Huế
Nguyễn Thị Vân

Đại học

Mong muốn làm việc Đồng Nai
La Hồng Sơn Thương

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Thành phố Hồ Chí Minh
Võ Thị Thu Nga

Trung Cấp Thủy Sản

Mong muốn làm việc Miền Tây
N.H.Hòa

Cử nhân

Mong muốn làm việc TpHCM
D.T.Tài

Cử nhân công nghệ sinh học

Mong muốn làm việc Kiên Giang, Phú Quốc
La Hồng Sơn THương

Đại Học

Mong muốn làm việc Thành phố Hồ Chí Minh
N.T.T.Hoà

Đại học

Mong muốn làm việc Vĩnh Long - cần thơ
Lê Trọng Nghĩa

Đại học

Mong muốn làm việc Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Phước Thành

Kỷ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Mong muốn làm việc TP.HCM, Cần Thơ và Kiêng Giang
T.M.Hoàng

Đại Học

Mong muốn làm việc TP.HCM