kỹ sư chế biến thủy sản
Vĩnh Long
Đại học chuyên nghành công nghệ thực phẩm
Kiên Giang
Đại học
TP. HCM
Chứng chỉ tốt nghiệp đại học, tin học văn phòng
Miền Tây, Hồ Chí Minh
TC Chế Biến Thủy Sản
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Kỹ sư Chế biến Thủy sản, Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM
Long An
Đại Học
Thành Phố Hồ Chí Minh,Các...
Đại học
Ninh Thuận
Trung cấp
TP Hồ Chí Minh và các tỉnh...
Hồ Chí Minh, Bình Thuận
Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai
Kĩ sư Bảo Quản và Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm,Đại học Nông Lâm tp.HCM
Tp. HCM, Long An, Bà Rịa Vũng...
Đại học chính quy
Bất kỳ
Đại học - Kỹ sư chế biến thuỷ sản
Hồ Chí MInh, Bình Dương
Cử nhân
Cần Thơ
Đại học - Kỹ sư Chế biến Thủy Sản
Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương
Kỹ sư thủy sản
TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương,...
Đại học chính quy
Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương
Kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản
Đồng bằng sông cửu long...
Đại Học
TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai