BioPro Khánh Hòa

Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học BioPro Khánh Hòa
Địa chỉ: 34 Trần Phú, Thị Trấn Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 02583780781
Website: http://bioprokhanhhoa.com.vn
Email: info@bioprokhanhhoa.com.vn
12
Tháng 11
Nhân viên thị trường
Lương: 8.000.000 Số lượng: 2
Khánh Hòa