Tuyển dụng chính thức từ Nam Miền Trung


CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (trưởng nhóm)

Thỏa thuận 1
TP.HCM và Bình Thuận
Nhân viên Thiết kế - Phòng Marketing

Thỏa thuận 3
TP.HCM và Bình Thuận
Thư Ký Tổng Giám Đốc

Thỏa thuận 1
TP.HCM và Bình Thuận
Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Thỏa thuận 5
Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận
Giới thiệu

QL 1A, Vĩnh Tân- Tuy Phong- Bình Thuận
0906686868
http://www.nammientrung.com
info@nammientrung.com