Tuyển dụng chính thức từ Nam Miền Trung


Nhân viên Kinh doanh thị trường

Thỏa thuận 80
Kinh doanh Toàn Quốc (Đặc biệt khu vực các Tỉnh miền Tây)
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (trưởng nhóm)

Thỏa thuận 1
TP.HCM và Bình Thuận
Nhân viên Thiết kế - Phòng Marketing

Thỏa thuận 3
TP.HCM và Bình Thuận
Thư Ký Tổng Giám Đốc

Thỏa thuận 1
TP.HCM và Bình Thuận
Giới thiệu

QL 1A, Vĩnh Tân- Tuy Phong- Bình Thuận
0906686868
http://www.nammientrung.com
info@nammientrung.com