5WAY AquaPharma

Công ty TNHH thuốc thủy sản Năm Con Đường
Địa chỉ: 1A Phùng Khắc Khoan, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583743939
Website: http://5way.com.vn
Email: info@5way.com.vn
13
Tháng 03
Giám Đốc điều hành
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1
Khánh Hòa
24
Tháng 04
Nhân viên
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1
Long An
23
Tháng 03
Nhân viên kinh doanh, QLKD
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4
Bạc Liêu - Cà Mau - Phú Yên - Vạn Ninh
16
Tháng 03
nhân viên
Lương: 5.000.000 Số lượng: 4
Phú Yên, Vạn Ninh, Cà Mau, Bạc Liêu
08
Tháng 03
Quản lý kinh doanh và nhân viên
Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4
Phú Yên, Vạn Ninh, Cà Mau, Bạc Liêu